Niet Toxische Tumor Therapie

Inleiding
Kanker staat bekend om de belastende aard van de behandelingen. Deze ziekte betekent voor de meeste mensen een operatie, bestraling en chemotherapie. Deze behandelingen zijn lang niet altijd succesvol,en  beschadigen niet alleen het gezwel, maar ook het lichaam.

Niet-toxische tumor therapie
Niet-toxische tumor therapie (NTTT) is ontstaan als aanvulling op  de gebruikelijke behandelingen. Het is de verzamelnaam voor behandelingen van kanker die bestaan uit voedingsvoorschriften en niet-toxische (niet giftige) medicamenten.

Vervuiling van het lichaam
Volgens de aanhangers van deze therapie ontstaat kanker als gevolg van verregaande intoxicatie (vervuiling) van het lichaam,  wat de celstofwisseling tenslotte doet ontsporen. Dit wordt tegengegaan met de juiste voeding en supplementen. Daarmee wordt de oorzaak weggenomen, niet het gevolg.

Behandelingen
Er zijn vele variaties van therapie mogelijk die in het algemeen genoemd worden naar de uitvinder van de behandeling. Zo onderscheiden we behandelingen volgens Moerman (de “Moermantherapie”), Gerson, Gonzales, Nieper, Goldberg, Simonton en Houtsmuller, om enkele namen te noemen. vaak wordt ook een combinatie an deze behandelingen gegeven.

Vier elementaire onderdelen

De behandeling bestaat uit de volgende vier elementaire onderdelen:
(voor uitleg zie menu hieronder)

  • voeding en reiniging
  • supplementen (toevoegingen) ter ondersteuning van de
    stofwisseling: vitamines, mineralen, en enzymen
  • niet-toxische tumorremmende stoffen
  • immuunstimulatie (stoffen en methodes die het afweersysteem
    versterken, waaronder homeopathische middelen)

Evenwicht in het lichaam
Door deze behandeling kan het evenwicht in het lichaam hersteld worden. Zo wordt de tumor (het gezwel) bestreden met de eigen afweer en met behulp van tumorremmende stoffen. Het is noodzakelijk dat de primaire (eerst ontstane) tumor zo mogelijk eerst chirurgisch verwijderd wordt. Een NTTT-arts zal U middelen voorschrijven ter bescherming tijdens de stress van narcose en operatie. Ook gaat van de psychische conditie een belangrijke kracht uit.
Boom-in-hand
Aanvulling op reguliere behandelingen
Er wordt nooit zonder overleg verandering geadviseerd van een door de behandelende oncoloog (reguliere kankerspecialist) ingestelde behandeling. De NTTT is daarom een complementaire (aanvullende) behandeling, die naast een algemeen gebruikelijke behandeling kan worden ingesteld. Hierdoor heeft de patiënt minder last van de bijwerkingen van reguliere behandelingen. Door stimulatie van het afweersysteem en gebruik van tumorremmende stoffen, heeft de patiënt een grotere kans op genezing. De reguliere behandeling voor kanker en NTTT komen dicht bij elkaar in de (anti)hormoontherapie; deze is ook meestal niet toxisch en tumorremmend, en past zo in beide behandelingen.

Alleen wanneer de patiënt in het reguliere circuit “uitbehandeld” is en er dus geen reguliere opties voor behandeling meer voor handen zijn die aantoonbaar effectief zijn gebleken, kan de NTTT in plaats van een reguliere behandeling worden ingesteld.

Hoe gaan wij te werk ?
Tijdens het eerste consult wordt een uitvoerige anamnese (ziektegeschiedenis) afgenomen een een algemeen lichamelijk onderzoek gedaan. Hierna wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met de patiënt besproken en een verslag wordt aan de huisarts of specialist gestuurd. Het resultaat van de behandeling kan regelmatig worden gecontroleerd, en zonodig wordt de behandeling bijgesteld en/of uitgebreid.

Basisdieet
Onder verantwoordelijkheid van de ANTTT is een basisdieet (het z.g.n. “consensus-dieet”) vastgesteld ter preventie en behandeling van kanker. Dit voedingsadvies wordt verspreid door de Moermanvereniging. Op deze manier kan iedere kankerpatiënt alvast met deze voeding starten, nog vóórdat deze voor de eerste maal bij een ANTTT-arts is geweest. Wanneer dit bezoek plaats vindt, past de betreffende ANTTT-arts het algemene voedingsadvies zoveel mogelijk aan de betreffende patiënt aan.

Kosten
De kosten zijn in overeenstemming met de gebruikelijke artsentarieven. Het eerste consult duurt minimaal een uur, vervolg-consulten minimaal een half uur. Een consult van een uur kost ± 150 euro, half uur ± 75 euro, De kosten van de voedingssupplementen bedragen ± 250 euro

Vergoeding
Als u daarvoor verzekerd bent, kunnen de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Medicijnen worden vaak niet vergoed en voedingssupplementen nooit. Bij langdurig gebruik is aftrek van belastingen mogelijk. Ook laboratorium onderzoek wordt vaak niet vergoed door de verzekering. Het is verstandig van te voren na te vragen wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt. De praktijk draagt geen verantwoording voor kosten, die niet vergoed worden. De voorwaarden van verzekeraars veranderen voortdurend en meestal in negatieve zin.
Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden.
Zie ook:  algemene vereniging van medisch verzekerden (www.avmv.nl).


>> De vier elementaire onderdelen